MLÁDEŽ

Přípravka v našem oddíle je určena začínajícím dětem od 6 let.

Tréninky přípravky probíhají vždy v úterý a čtvrtek od 16:00 do 18:00.

Děti hrají s vlastní pálkou.

Uvědomujeme si, že pro některé z nich je to vůbec první seznámení se sportem. Proto jsou tréninky koncipovány zábavnou formou, kdy děti prochází komplexní fyzickou (pohybovou) přípravou s prvky atletiky, gymnastiky, koordinačních cviků a dalších, ať už formou pohybových her, speciálních cvičení čí jiných disciplín, které jsou pak skvělým základem pro STOLNÍ TENIS, ale i jiné sporty.

Pro intenzivní trénink za stolem máme k dispozici hrací roboty, které automaticky, dle potřeby, nahazují míčky. Herní sparing dětem zabezpečují kluboví hráči. Klademe důraz na principy fair play, zodpovědnost a cíle, což je podle nás důležité a děti tyto hodnoty uplatní i v běžném životě.

Členské příspěvky mládeže pro rok 2022–2023: 

Přípravka : 500 Kč za pololetí  ( trénink 1x týdně )

Začínající : 1 000 Kč pololetí  trénink 2x týdně )

Pokročilí:  1 500 Kč pololetí  trénink 2x týdně )

Individuální trénink : 300 Kč /hod.

Bezplatné vyzkoušení tréninku, rodiče mohou přihlásit dítě až na základě dvou libovolných návštěv.

Členské příspěvky je možné hradit na klubový učet číslo 2601258401/2010 (do poznámky prosím uveďte celé jméno hráče).